Specialisten

Wat komt er allemaal kijken bij nieuwbouw?

Je overweegt om een nieuwbouwwoning te kopen of hebt dat al besloten. De voordelen van nieuwbouw zijn duidelijk. De stopcontacten zitten daar waar jij ze wilt hebben en de badkamer voldoet aan al je wensen. Het huis is nieuw en fris en goed geïsoleerd. En er is minder onderhoud nodig dan aan een oude woning.

Maar bij de koop van een nieuw gebouwd huis zijn een paar dingen anders dan bij de aankoop van een bestaande woning. Het is goed om te weten wat er allemaal komt kijken bij nieuwbouw.

 

Kosten bij een nieuwbouwwoning

Zo betaal je bij nieuwbouw geen overdrachtsbelasting, je koopt het huis “vrij op naam” en taxatiekosten zijn meestal ook niet aan de orde. Maar je hebt wel te maken met andere kosten, zoals bijvoorbeeld inschrijfkosten bij het kadaster, kosten van de hypotheekakte, NHG-kosten, langer dubbele woonlasten als de bouw vertraging oploopt, BTW en eventueel meerwerk. Omdat je steeds minder mag lenen, is er meer eigen geld nodig om die bijkomende kosten te betalen.

Bouwdepot en depotrente

Een bouwdepot is een geblokkeerde rekening, een apart potje met een deel van je hypotheek, waar de rekeningen van de aannemer uit betaald worden. Omdat je de kosten voor de bouw in termijnen moet betalen, geef je het bedrag uit het bouwdepot niet in één keer uit. Over het geld dat nog in het potje zit ontvang je depotrente. Het rentepercentage daarvan is gelijk aan het percentage van je hypotheekrente.

Bouwrente

Als de bouw begint, dan betaal je de aannemer of projectontwikkelaar in termijnen met geld uit het bouwdepot. Maar je moet daarnaast rente aan hen betalen voor het voorschieten van de kosten van de aankoop van de grond en bijvoorbeeld bouwmaterialen. Dat wordt bouwrente genoemd. Onder bepaalde voorwaarden kun je de bouwrente meefinancieren in je hypotheek.

Oplevering

Het gebeurt zelden dat een nieuwbouwhuis zonder gebreken wordt opgeleverd. Ook al is je woning splinternieuw, er kan toch van alles mis zijn. Daarom is het verstandig om je huis samen met iemand van het bouwbedrijf of een onafhankelijke deskundige grondig te inspecteren. Wat bij bestaande bouw een bouwkundige keuring heet, heet bij nieuwbouw een opleveringskeuring. In dit rapport staat dat alles is doorgenomen en bekeken. Daarnaast is vermeld wat er is opgevallen. Je loopt alle bouwelementen binnen- en buiten na en vinkt ze af. Er is ruimte voor opmerkingen, dus zet alles wat opvalt en niet in orde is in het rapport. Je kunt daarmee veel ellende voorkomen, omdat alles keurig is vastgelegd en er later geen ruimte meer is voor de discussie wanneer een bepaalde beschadiging is ontstaan.

Gebreken

Blijken er zaken niet te kloppen? Dan heb je met een opleveringsrapport een sterk middel om de aannemer weer aan het werk te zetten tot de problemen zijn opgelost. De gebreken die gevonden worden moeten door de bouwer binnen drie maanden hersteld worden. Doet hij dat niet, dan kun je hem in gebreke stellen. Dat doe je per aangetekende brief. Vraag advies bij je rechtsbijstandverzekering als je onverhoopt in deze situatie verzeild raakt. Als je in je aannemersovereenkomst een garantie- en waarborgregeling hebt opgenomen, kun je de waarborgende instantie inschakelen.

 

Wil jij een nieuwbouwhuis kopen en weten wat je kunt lenen? Bereken je hypotheek op snsbank.nl